advies over levenseinde

Onze praktijk heeft bijzondere interesse in vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en vragen rondom levenseinde waarmee u bij ons volledige artsenkorps terecht kan.

Dr. Inge Christophe en Dr. Dirk Jagers zijn gecertificeerd als LEIF-arts en het aanspreekpunt voor een gespecialiseerd LEIF-advies. Voor begeleiding bij en uitvoering van een euthanasie wordt doorgaans een van de LEIF-artsen betrokken.

Meer uitgebreide informatie hierover vindt u op de website van LEIF.

naar de LEIF website