eenvoudig online een afspraak maken

U heeft geen login of paswoord nodig. 

Wanneer u een afspraak heeft gemaakt, bevestigt het MYA agendasysteem u per e-mail uw afspraak en krijgt u eveneens de mogelijkheid deze afspraak verder aan te passen of te annuleren.

Volg de aanwijzigingen die verschijnen in het online systeem om uw consultatiemoment of dokter te kiezen.

Telefonisch via ons secretariaat afspreken kan ook:

tel 03 309 02 84

Gelieve rekening te houden met onderstaande:

Gelieve rekening te houden met onderstaande:

  • Om lange wachttijden te vermijden, werken wij enkel op afspraak. U kunt bij onze huisartsenpraktijk terecht op weekdagen van 8 tot 19 uur.
  • Bij telefonische afspraak graag aangeven voor hoeveel patiënten, zodat er voldoende tijd gereserveerd kan worden en andere afspraken niet in het gedrang komen.
  • Indien u online een afspraak maakt, boek dan per patiënt een afzonderlijk consultatieslot in.
  • Neem uit voorzorg steeds uw eID of ISI+ kaart mee, alsook een kleefbriefje van uw mutualiteit.
  • Zorg dat u tijdig aanwezig bent, zodat andere patiënten niet onnodig lang moeten wachten.
  • Laat het ons zo snel mogelijk weten indien u niet op de afspraak aanwezig kan zijn.

Ons voorschriftenbeleid:

Ons voorschriftenbeleid

Omwille van de wettelijke verplichting en in het kader van kwalitatieve zorgverlening zal een voorschrift enkel meegegeven worden als u op raadpleging komt. Onze artsen zullen samen met u bespreken wanneer een nieuw bezoek noodzakelijk is en tot dan de nodige hoeveelheid voorschriften voorzien. Voor langdurig in te nemen medicatie varieert deze termijn meestal van 3 tot 6 maanden afhankelijk van de onderliggende aandoening(en).

Toch wensen wij hier flexibel en dus voor u comfortabel mee om te gaan.  Concreet wil dit zeggen dat -als u niet langer dan 3 maanden geleden bij de arts bent geweest en de voorgeschreven medicatie niet toereikend is- wij bereid zijn het voorschrift na telefonisch overleg te verstrekken. Indien u meer dan 3 maanden niet op raadpleging bent geweest, zal in regel geen voorschrift verstrekt worden.